Copyright 2020
All Rights Reserved

Seria / Sentencje
Series / Sentences

English below.

Wyjaśnienie projektu:
Ideą tego projektu jest zachowanie „urywków” obrazów przeglądanych w przestrzeni internetowej. Obrazów, które poprzez swój wyraz, kolorystykę, treść, kompozycję zasługują na zachowanie fizykalne. W gąszczu treści wizualnych znajdujących się w internecie wybieram tylko te, które do mnie przemawiają, wzruszają, zastanawiają nad stanem człowieka. Łączą idealnie tekst z obrazem i wzajemnie się uzupełniają tworząc jedność. Czasami są to zestawy kilku obrazów zastępujące sekwencje gif, czasami są to obrazy odzwierciedlające bieżące wydarzenia ale zawsze są to obrazy głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Memy i Sentencje stały się częścią naszego sposobu wyrażania uczuć dlatego też uważam za wartość samą w sobie zapisanie ich (pędzlem na podobraziu) a nie tylko za pomocą „save as” gdzie plik może być usunięty lub dysk uszkodzony. Takie przechowywanie sentencji prowadzę od roku 2012, czasami są to obrazy przeformatowane, czasami też teksty są zastąpione przez inne ale główną ideą jest tutaj nie tworzenie czegoś nowego ale raczej zachowanie czegoś co przemija równie szybko jak szybko skrolujemy przeglądaną stronę internetową.
------
The idea of ​​this project is to preserve the "snippets" of images viewed in the Internet. Images that, their expression, color, content and composition, deserve to have physical presence in real world. In the stream of visual content on the Internet, I choose only those that say something, touching me directly, reflect on the human condition of our times. Combination the text and the image perfectly and complement each other creating one. Sometimes they are sets of several images replacing gif sequences, sometimes they are images reflecting current events but they are always images deeply rooted in our culture. Memes and Sentences have become a part of our way of expressing feelings, which is why I consider it a value to write them down myself (using a brush on the canvas) and not just "save as" where the file can be deleted or the disk corrupted. I continuing this series since 2012, sometimes it's reformatted, sometimes the text are replaced, but the main thing is not creating something new but keeping something that goes away as quickly as we scroll the webpage.

Lista obrazów z tej serii / List of the paintings from that series

2019
Silence - Oil on canvas, 50x50 cm

2018
Everything you see - Oil on canvas 70x70 cm

2015
Go outside - Oil on canvas 100x50 cm
Anyway... - Oil on canvas 2 x 100x50 cm

2014
Post Mortem - Oil on canvas 100x70 cm
I wish you were here - Oil on canvas 120x90 cm
Emotional landscape - Oil on canvas 100x70 cm

2013
My mother is drunk and went to sleep - Oil on canvas 100x60 cm

2012
Oh, I love New York - Oil on canvas 140x80 cm
Kurwa - Oil on canvas 140x80 cm
Knock Knock - Tryptych. Oil on canvas 3x70x40 cm
I smell pot - Oil on canvas 130x110 cm
He doesn't know - Oil on canvas 120x90 cm
Boss - Oil on canvas 140x80 cm
Loneliness - Oil on canvas 120x100 cm