Copyright 2014
Built with Indexhibit

Kamil Tatara
ur/born 1981 Szczebrzeszyn

Studia Artystyczne / Artistic studies Universitas Nicolai Copernici - Torun
Zakład rysunku / Drawing departament

Dyplom / Diploma 2006
Mechanizmy organizmy / Meachanical organisms

Poznan - Poland